تماس با ما


دفتر مرکزی شرکت کیان تجهیز رسا

* ثبت سفارش واردات کالا

E-mail: info@ktr-co.com 
Tel: 02177682523 / 02177682520
Fax: 02177689941

 میرحسین مکرّمی  

سمت: مدیر فروش تجهیزات ابزار دقیق

 * مشاوره ، استعلام قیمت و سفارش خرید                                                                                             E-mail: m.h.mokarami@ktr-co.com
Tel: 09128984198 | 02177682523 / 02177682520

  امیرحسین مجدآبادی  

سمت:مدیر فروش سیستم های سرمایشی ،گرمایشی و تجهیزات استخر

* مشاوره ، استعلام قیمت و سفارش خرید
 E-mail: a.h.majdabadi@ktr-co.com
Tel: 09122035985 | 02177650625 / 02177650624

 سید مهدی سید عبدالهی  

سمت:مدیر فروش تجهیزات مخابراتی

* مشاوره ، استعلام قیمت و سفارش خرید
E-mail: m.abdollahi@ktr-co.com 
Tel: 09123370375 | 02177689940

 مسعود کحالی

سمت:مدیر انفورماتیک

E-mail: m.kahali@ktr-co.com 
Tel: 09128359904 | 02177689942