بایگانی نوشته‌ها


گیج اختلاف فشار

گیج اختلاف فشار

اختلاف فشار به عنوان تفاوت فشار بین دو نقطه در نظر گرفته می‌شود که ممکن است این دو نقطه دو طرف یک مسیر سیال یا حتی دو مخزن بزرگ برای ذخیره سازی گاز و سایر میعانات باشند. تفاوتی که بین این دو طرف وجود دارد، به عنوان فشار تفاضلی یا اختلاف فشار معرفی می‌شود.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
برچسب‌ها
موردی وجود ندارد.